Hästar


  Julkadrilj Thorsholma 24 december 2014. Samma stuk som 2013.  Video från den fullständigt orepeterade kadriljen med Ankan som dirigent. Det tar nåra minuter att tanka ner filen så spar den gärna på din hårddisk så slipper du vänta när du vill  se den flera gånger.


  Julkadrilj Thorsholma 24 december 2013. En liten video från den fullständigt orepeterade kadriljen med Ankan som dirigent. Videon ses bäst i litet format med Flash 8 eller nyare, Windows media player fungerar också.

Några bilder på vackra hästar


Spöklikt? Flyinge hösten 2012 

Zetor. Thorsholma 2012